Financial research software

Popis produktu

Produkt patří do rodiny Financial Research Software a poskytuje uživatelům pokročilé matematicko-statistické funkce pro analýzu finančních aktiv a portfolia, pro sken trhu a následné hodnocení dle zadaných kritérií (výnos, riziko, investiční horizont), funkce pro modelování a testování scénářů vývoje a modelování a simulaci rizik.

Počet uživatelů

Funkce softwaru využívají jednotky klientů z oblasti B2B. Typickým uživatelem konceptu je analytik investiční banky, fondu.

Další rozvoj

Probíhá výzkum a vývoj software. Komercionalizace bude probíhat prostřednictvím vlastního komplexního řešení a B2B dílčích řešení.

IDEA

done

R&D

done

POC

done

PRODUCT

clear

Novinky


 

Všechny příspěvky