CCF RESEARCH

Posláním naší společnosti je snižování informační asymetrie. Chápeme složitost dnešního světa a hodnotu správných informací v každém okamžiku. Naše řešení vyvíjíme s cílem pomoci lidem získat potřebné informace a umožnit každodenní lepší rozhodování.

Náš příběh

 

Milníky, kterými jsme prošli na naší cestě snižování informační asymetrie

2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011

Nový název a sídlo společnosti

Dochází ke změně názvu na CCF RESEARCH, a.s. a přesunu do nově zrekonstruované budovy Babák Office v Brně. Věříme, že nový název přispěje k dalšímu rozvoji a nezávislosti na poli výzkumu a vývoje software pro obchodování na kapitálových trzích.

SaaS v oblasti FINTECH

Aktivity v oblasti analýzy textu rozšiřujeme o tým zabývající se analýzou dat, konkrétně inovativní FINTECH aplikací v oblasti správy portfolia. Aplikace patří do rodiny Financial Research Software a poskytuje uživatelům pokročilé matematicko-statistické funkce pro analýzu finančních aktiv a portfolia, pro sken trhu a následné hodnocení dle zadaných kritérií (výnos, riziko, investiční horizont), funkce pro modelování a testování scénářů vývoje a modelování a simulaci rizik.

Úspěšně natrénovaná AI v oblasti zboží a služeb

Dosažení požadovaných výstupů EQS software. Electronic Quotient System na základě fulltextové analýzy textu (zahrnuje skloňování, odstranění stop slov, znalosti chování jednotlivých skupin uživatelů, či predikci prostupu na základě dříve zadávaných dotazů) analyzuje zadané dotazy v oblasti služeb a přiřazuje k nim nejlepší výsledky z databáze dodavatelů. AI jsme úspěšně trénovali na oblasti zboží a služeb, kde máme unikátní vícejazyčnou databází dotazů klíčových slov a chování uživatelů.

Transformace společnosti CYRRUS ADVISORY

Dochází k výraznému nárůstu investic do R & D. Z oblasti poskytování služeb se převážná část činnost přesunula do oblasti výzkumu a vývoje inovativních řešení.

Zahájení spolupráce s Mendelovou univerzitou

Na začátku roku 2015 započala spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně na prototypu systému EQS s implementací na platformě Moji lidi. Aktuální verze zahrnuje více než 1500 povolání, diferenciovaných dle unikátních klíčových slov pro vyhledávání, čímž v zásadě propojuje stejné množství dílčích tržišť.

Dotační manager

Pro další zjednodušení orientace v dotacích jsme vyvinuli systém Dotační manager, který díky našemu prvnímu speciálnímu programu na monitoring médií představuje nejucelenější databázi dotačních příležitostí včetně části mezinárodních programů a také nadačních a dalších příležitostí.

K tvorbě pokročilých vyhledávacích databází se vážou prvopočátky výzkumných úkolů správného párování informací a uživatelů.

Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY

Zahájili jsme projekt Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY zaměřený na aktivní ženy, které proměnily své podnikatelské sny ve skutečnost. Projekt nabídl komplexní motivačně-vzdělávací program pro 40 účastnic a jeho cílem bylo napomoci těmto ženám osamostatnit se na trhu práce a založit vlastní podnik.

Vznik společnosti

V roce 2011 vznikla spojením společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. a Borgen concept, s.r.o. společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. Do roku 2010 se datují rovněž počátky IT a vývojových aktivit.

CYRRUS ADVISORY převzala web dotacni.info, který každý den navštíví více než 1 000 zájemců o dotační informace. Každý týden vyřídíme přes 100 nově příchozích dotazů od začínajících podnikatelů, přes neziskové organizace, po velké firmy a statutární města. K pravidelnému odběru našich dotačních novin je přihlášeno přes 15 000 uživatelů a každý týden přibývá přibližně 50 nových.

CCF RESEARCH využívá účinné spolupráce s partnery

Pečlivě vybraní partneři obohacují naši činnost v oblasti rozvoje podnikání, výzkumu a vývoje, inovací a financí. Transfer technologií, sdílení know-how a propojování IT vývojářů s odborníky z oblasti obchodu jsou předpokladem pro úspěšné zavádění nových produktů.

Společně dodáváme na trh inovativní řešení, jejichž cílem je překonat kvalitu a obchodní modely konkurence. Jsme otevření diskuzi se zájemci o společný vývoj, uvedení nových služeb na trh, investicím do naší společnosti, či dílčích řešení.


KONTAKTUJTE NÁS

Klíčoví lidé