Analýza dat

Porozumění datům představuje klíčovou kompetenci pro získání či udržení konkurenční výhody.

Stěžejním bodem zájmu je pro nás datová analýza na poli kapitálových trhů, nicméně pracujeme s daty z nejrůznějších oborů. Aplikujeme funkce a metody specificky vyvinuté pro konkrétní obor mezioborově, experimentální výsledky je možné opakovaně srovnávat mezi sebou navzájem. Díky tomu můžete dosahovat výsledků, které posunou Vaši práci na vyšší úroveň.