Michal Dufek

Michal Dufek

Michal je vedoucím vývoje v oblasti datové analýzy. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky. V rámci své VaV činnosti se věnuje datové analýze, bayesovské statistice, či modelování časových řad.

  +420 774 372 831
  michal.dufek@ccfr.cz
 Michal Dufek

Projekty

Electronic quotient systemFinancial research software