Stock Screener

Stock Screener

event_note 10.02.2019

Jak jsme Vás informovali v našich předchozích příspěvcích, náš tým se nezabývá pouze state-of-art technologiemi a researchem obchodních strategií, které využívají hedgové fondy. Do našeho portfolia patří i běžné a relativně jednoduché reportovací a analytické nástroje. Jedním z těchto nástrojů je intuitivní stock screener, který můžete využít k jednoduchému seřazení “nejlepších” titulů dle Vámi navolených preferencí.

Další stock screener?

Většina stock screenerů je založena na tom, že máte k dispozici určitý universe (množinu) aktiv, který prostřednictvím filtrů (které máte k dispozici) prosíváte, dokud Vám nezbydou taková aktiva, která vyhovují předvoleným kritériím. Uživatelskou nevýhodou takového workflow je ten fakt, že potřebujete přesně vědět, co hledáte. Valná většina “hledajících” uživatelů ovšem v počátečním okamžiku neví přesně, dle jaké metodiky svoje výstupy hledá.

Náš stock screener tento fakt respektuje a řeší jej pomocí dvoustupňové klasifikace výstupu.

Jak to funguje?

V našem screeneru nejprve intuitivně volíte priority (technicky vyjádřeno se jedná o filtry), díky kterým vyjadřujete svoje preference (měna investice, riziková averze, investiční horizont apod.). Díky těmto preferencím nadefinujete metodu hodnocení skenované množiny aktiv, a tedy v důsledku Vašeho výběru dojde k nastavení hodnoticího modelu, který škáluje jednotlivé assety do žebříčku.

Black box, o kterém nevím, co uvnitř dělá?

Na výstupu dostanete seznam akcií, které i) vyhovují Vašim prioritám a ii) jsou seřazeny “od nejlepšího” dle hodnocení modelu, který reflektuje Vaše preference. Jednotlivá kritéria obsažená v hodnoticím modelu uvidíte ve výstupní tabulce spolu s ohodnocenými assety.

Nemůže se tedy stát, že byste nevěděli proč a jak model k výsledku došel. Hodnoticí model není pouze transparentní, ale je také libovolně upravitelný prostřednictvím nastavení indikátorů, které komplexní hodnoticí model utváří. Tuto funkci mohou ocenit zejména odborně zdatní analytici, kteří si dle vlastního úsudku přejí určité technické indikátory preferovat, nebo naopak diskriminovat.

Pokud Vás zajímá více o této aplikace, sledujte náš web nebo se na nás přímo obraťte.

Michal Dufek