Feature Selection

Feature Selection

event_note 28.06.2021

V rámci výzkumu využitelného mimo jiné v aplikaci StockPicker jsme se v posledních dnech zabývali výběrem proměnných vstupujících do modelu. Když je proměnných moc, model má horší schopnost generalizovat a tím pádem je méně robustní a náchylnější k chybám.