Multicriterial text analysis

Popis produktu

Software pro získávání a analýzu názorů uživatelů vybraného segmentu produktů. Zdrojová data jsou získána z různých veřejně přístupných webových stránek obsahující názory běžných uživatelů i odborníků na segment digitálních fotoaparátů. Uživatel specifikuje název produktu, který jej zajímá, a výstupem je zobecněný sumarizovaný pohled na daný produkt. Využity jsou metody strojového učení a zpracování přirozeného jazyka.

Počet uživatelů

Software se učí na desítkách klientů verze POC.

Další rozvoj

Probíhá výzkum a vývoj software. Dále bude rozvíjena oblast News. Komercionalizace prostřednictvím vlastních řešení a B2B řešení.

Odkaz: Product-reviews
Partneři: Mendelova univerzita v Brně

IDEA

done

R&D

done

POC

done

PRODUCT

clear

Novinky