Strategie pro obchodování komodit

Strategie pro obchodování komodit

event_note 11.01.2019

Research & Development team se aktuálně zaměřuje na vývoj obchodních strategií zaměřených na futures kontrakty pro ropu, zemní plyn a zlato. Tyto komodity se obchodují na centralizovaných amerických burzách NYMEX a COMEX a patří mezi nejvíce likvidní, přičemž se denně realizují transakce za miliardy dolarů. Vysoká likvidita a zájem ostatních obchodních subjektů vytváří vhodné prostředí pro implementaci krátkodobých momentových strategií využívajících neefektivity tržního prostředí. Vzhledem k povaze těchto komodit jak z hlediska potřebné volatility, tak i z hlediska struktury samotného finančního instrumentu, který je derivátem využívajícím finanční páku, je vhodné zařazení těchto komodit do výzkumného portfolia.

R&D team vyvíjí a optimalizuje obchodní strategie vycházející z rule-based konceptu, které vykazují pozitivní performance a s určitou pravděpodobností dokáží předpovědět vznik nového krátkodobého cenového momenta.

Implementací moderních technologií pro analýzu performance strategií a souvisejících rizik je prováděn exaktní a přesný výzkum, který dokáže rigorózně otestovat danou strategii. Oproti “zastaralým” technologiím dokáží ty moderní implementovat reálnou exekuci obchodních příkazů založených na skutečně realizovaných obchodech. Výzkumník tak dostává výsledky performance strategie téměř totožné s reálnou exekucí obchodní strategie. Právě při aplikaci zastaralých technologií, které neprováděly simulaci reálného tržního prostředí, docházelo často k výrazně odlišným výsledkům navržené a optimalizované strategie vůči reálné aplikaci.

Vývoj a optimalizace strategií pomocí moderních technologií je jeden z nosných pilířů celého projektu.

Po dokončení vývoje budou strategie pro obchodování ropy, zemního plynu a zlata zařazeny do portfolia, které bude řízeno obchodním konceptem metastrategie založené na chytré alokaci prostředků do jednotlivých strategií.

Myšlenkové workflow:

Jan Budík